Visit our store in English

Płatność

1. Metoda płatności wybierana jest przez Nabywcę odrębnie dla każdego zamówienia.
2. Nabywca może dokonać wyboru płatności w ramach składania zamówienia spośród następujących metod płatności:
a) płatność przelew na polskie konto bankowe (przedpłata) prowadzone w Bank Zachodni WBK nr: 65 1090 2398 0000 0001 3143 8068 (tytuł przelewu musi zawierać numer zamówienia), lub
b) poprzez bezpieczny system Transferuj.pl (transferuj.pl)

c) poprzez system PayLane/PayPal -zwrot następuje tym samym kanałem płatności

3. Nie jest możliwe dokonanie przez Nabywcę płatności poprzez przesłanie gotówki lub czeku.
4. W określonych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo akceptacji jedynie niektórych metod płatności, jednakże w każdy przypadku dostępna będzie metoda płatności przy odbiorze (za pobraniem).
5. W przypadku przelewu na polskie konto bankowe (przedpłaty), cała kwota wskazana w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia w Sklepie winna zostać przelana w ciągu 30 dni roboczych liczonych od dnia wysłania Nabywcy wiadomości podsumowującej zamówienie, o której mowa w punkcie 5.4 powyżej, na rachunek bankowy Sklepu, wraz z podaniem tytułu przelewu będącym jednocześnie numerem zamówienia. Zapłatę uznaje się za dokonaną w momencie uznania rachunku bankowego Sklepu. W wyżej określonym terminie zamówione towary objęte są rezerwacją.
6. W przypadku niedokonania przelewu w wyżej określonym terminie, zamówienie będzie uznawane za niezłożone, a oferta nabycia Nabywcy wygasa, co skutkuje anulowaniem zamówienia i wygaśnięciem rezerwacji.
7. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zapłaty za zamówienie e-mailowo.
8. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość wydłużenia terminu płatności, jednak do swej ważności konieczne jest zaakceptowanie takiego nowego terminu przez Sprzedawcę drogą e-mailową.
9.Jeżeli Nabywca wyraża chęć otrzymania faktury, składając zamówienie w Sklepie wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010, poz. 1528).
Copyright © 2018 Mamabu Sklepy internetowe